La comissió de seguretat, es reuneix periòdicament amb la Direcció de l’escola per tractar i fer seguiment de tots els projectes de millores projectats i/o en execució, així com denunciar possibles deficiències detectades pels alumnes i/o els seus pares.

No hi ha comentaris

Deixar una resposta