La comissió econòmica, és l’encarregada de gestionar tots els recursos financers de l’AMIPA. Vetllar pel compliment pressupostari de les totes les comissions. Inclou la fixació de preus per cada curs, les activitats extraescolar, menjador, permanències i de les quotes: Amipa, llibres, biblioteca.

No hi ha comentaris

Deixar una resposta